QUY ĐỊNH BẢO MẬT THÔNG TIN

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ của Website, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân như họ tên, email, số điện thoại… Mọi thông tin khai báo phải chính xác và hợp pháp. Chúng tôi không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân theo chính sách bảo mật thông tin. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn dưới các hình thức như gọi điện thoại, gửi thư cảm ơn, thông tin về kỹ thuật và bảo mật…

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Các thông tin khách hàng sẽ được lưu giữ từ khi khởi tạo đơn hàng, khách hàng có quyền yêu cầu kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CKV

Mã số thuế: 0801285678

Địa chỉ văn phòng: 130 Nguyễn Lương Bằng, Phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Hải Dương

Điện thoại: 088.808.8065

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình

Bất kỳ khách hàng nào cung cấp thông tin cá nhân cho CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CKV đều có quyền:

- Yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung thông tin đã thu thập.

- Yêu cầu dừng thu thập thông tin.

- Yêu cầu xóa các thông tin đã được thu thập.

6. Chia sẻ thông tin cá nhân

Ngoại trừ các trường hợp về sử dụng thông tin cá nhân đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân ra bên ngoài. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của bạn sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin này cho mục đích tiến hành dự án.

7. Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn bằng mọi cách có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm đảm bảo những thông tin này không bị cập và sử dụng cho mục đích trái phép.

8. Thay đổi về chính sách

Nội dung của “Chính sách bảo mật” này có thể thay đổi để phù hợp với nhu cầu của chúng tôi và phản hồi của khách hàng nếu có. Khi cập nhật nội dung chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian cập nhật lần cuối bên trên.
9. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Ngoại trừ các trường hợp sử dụng thông tin khách hàng đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin khách hàng ra bên ngoài. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin khách hàng trong một vài trường hợp cần thiết như sau:

- Khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật

- Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật

- Trường hợp cần thiết hoặc khẩn cấp để đảm bảo quyền lợi an toàn cá nhân của các thành viên khác