Quy trình sửa chữa

Chương trình khuyến mại

Sửa Chữa Laptop CKV Bắc Ninh

Thời gian áp dụng

01/07/2023 - 30/07/2023

Tặng thẻ hỗ trợ khách hàng khi tham gia dịch vụ tại cửa hàng

Thẻ áp dụng khuyến mại vô thời hạn và có thể sử dụng cho bạn bè người thân

HÌNH ẢNH CÔNG TY & KHÁCH HÀNG